Ulusal Moleküler Tıp Sempozyumu

1-3 Haziran 2016 Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası

Davet

Temel ve Klinik Bilimler Alanında Çalışan Ailemizin Değerli Üyeleri, Türk Moleküler Tıp Derneğimizin, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile birlikte organize ettiği Ulusal Moleküler Tıp Sempozyumu, 01-03 Haziran 2016 tarihleri arasında, İstanbul’da Marmara Üniversitesi Sultanahmet Kongre Merkez’inde gerçekleştirilecektir.

Derneğimiz Moleküler Tıp alanında birisi uluslararası kongre diğeri ulusal sempozyum bazlı olmak üzere ve yıllar arası dönüşümlü şekilde bilimsel etkinlikler düzenlemeyi planlamaktadır. Söz konusu çerçeve içinde bugüne kadar beş adet uluslararası kongre gerçekleştirilmiş olup, Ulusal Moleküler Tıp Sempozyumu bu sene ilk kez düzenlenmektedir. Sempozyum aracılığı ile hem akademik paylaşımın üst düzeyde gerçekleştirilebilmesi, hem de Moleküler Tıp ailesinin daha da yakınlaşacağı sosyal paylaşımların yapılabilmesinin amaçlandığı bilimsel ve sosyal bir platformun oluşturulması hedeflenmektedir. Bilimsel program konuları Moleküler Tıp ile ilgili genel yaklaşımlar yanında, özelleşmiş alanlara da ayrıntılı bir bakış sağlayacaktır. Oldukça geniş bir yelpazeyi sunan bilimsel içerik organizasyon komitesi tarafından özenle seçilmiş olup, bir adet çalıştay ve sempozyum oturum programları ile üç gün boyunca yürütülecektir. Çalıştayın kontenjanla sınırlı olması nedeniyle ön kayıt yaptırılması önem arz etmektedir. Sempozyum içinde temel yeri oluşturan ana tema bu yıl “Moleküler Bakıştan Kliniğe” olarak belirlenmiştir. Poster sunumları, sempozyum bilimsel jürisi tarafından değerlendirilecek ve özellikle genç meslektaşlarımızın akademik birikim ve ürünlerinin en iyi şekilde sunulması sağlanacaktır.

Kayıt olma sürecinden başlayarak sempozyum boyunca soru ve dilekleriniz sempozyum sekretaryası ve organizasyon firması tarafından değerlendirilecek, en kısa zamanda size her konuda destek olunacaktır. Sempozyumun bilim ailemiz için yararlı ve güzel geçmesini diliyoruz, görüşmek üzere...

Saygılarımızla,

Türk Moleküler Tıp Derneği
Sempozyum Düzenleme ve Bilimsel Kurulu Adına

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ümit ZeybekOrganizasyon Komitesi

Onursal Başkan
Turgay İsbir

Kongre Başkanı

Ümit Zeybek
Türk Moleküler Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu
Ümit Zeybek
Göksel Şener
İlhan Yaylım
Cem İsmail Küçükali
Tunç Akkoç
Necip İlhan
Nevin İlhan
Engin Ulukaya
Yusuf Baran
Halit Canatan
Uzay Görmüş
Ali Osman Gürol
Kerem Özyavuz

Sempozyum Sekreterliği / Dernek Organizasyon Komitesi
Özlem Küçükhüseyin
Özlem Timirci Kahraman
Canan Cacına
Güldal İnal Gültekin
Mehmet Tolgahan Hakan

Önemli Tarihler


Sempozyum: 1 – 3 Haziran 2016

Bildiri Özetleri Son Gönderim Tarihi: 27 Mayıs 2016

Sempozyum Açılış Töreni ve Açılış Kokteyli: 1 Haziran 2016

Gala Yemeği: 2 Haziran 2016

Sempozyum Kapanışı: 3 Haziran 2016


Bilimsel Program

1 Haziran 2016, ÇarşambaKÖK HÜCRE ÇALIŞTAYI

Bildiri Gönderimi

- Ulusal Moleküler Tıp Sempozyumu'na bildiri gönderimi yalnızca e-mail aracılığıyla moltipder@conplus.org adresine gönderilecek. Faks veya normal posta yolu ile gönderilcek veya elden ulaştırılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde bilimsel kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

- Ulusal Moleküler Tıp Sempoyumu'nda bildiriler poster şeklinde sunulacaktır.

- Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.

- Sunumu yapılmayan çalışmalar sempozyum kitapçığında yer almayacaktır.

Son bildiri gönderme tarihi 27 Mayıs 2016’dır.


BİLDİRİ ÖZET YAZIM KURALLARI:

- Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi sadece poster bildirisi şeklinde olmalıdır. Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.

- İsim yazılırken akademik unvan kullanılmamalıdır.

- Bildiride yer alan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.

- Bildiri özetinin tamamı 400 kelimeyi geçmemelidir.

- Etik kurul kararı gerektiren çalışmalarda etik kurul karar numarası metnin sonuna eklenmelidir.

- Sunulan çalışmaya yönelik proje / araştırma destekleri “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.

- Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır:

- Amaç
- Gereç ve Yöntem
- Bulgular
- Tartışma
- Sonuç

- Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukardaki bölümleri içermeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

POSTER SUNUM HAZIRLAMA KURALLARI:

- Sunumu yapılmayan çalışmalar elektronik kongre kitapçığında yer almayacaktır.

- Posterler 50 x 70 cm boyutunda olmalıdır.

- Metin Türkçe yazılmalıdır.

- Yazı boyutu 1 metre uzaklıktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

- Yazı karakteri olarak Times New Roman kullanılmalıdır.

- Tüm yazarların adı, soyadı ve adresleri belirtilmeli, posteri sunacak katılımcının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.

- Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

- Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

- Posterde belirtilen kaynakların tamamı KAYNAKLAR başlığı altında posterde yer almalıdır.

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1- Gönderilen özetler uzmanlık alanına göre 3 ayrı hakem tarafından değerlendirilecektir.
2- Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda gerekli görülmesi halinde düzeltme talepleri katılımcılara gönderilerek yeniden değerlendirme sürecine dahil edilebilecektir.
3- Ayrıca hakemler sunumların seçilen alana uygunluğu ve poster ya da sözlü olması yönünde karar verebileceklerdir.
Hakemlerin değerlendirme sürecinde kullanacakları kriterler şunlardır:

1. Aşama

1. Çalışma özgün nitelikte midir?
2. Çalışma gönderildiği bildiri grubuna uygun mudur?
3. Çalışma derleme niteliğinde midir?
4. Derleme niteliğinde ise yazarların kendi bilimsel gözlemleri var mıdır?
5. Bildiri özeti yazım kurallarına uygun şekilde yazılmış mıdır?

2. Aşama

1. Seçilen konu başlığının uygunluğu
2. Çalışma amacının anlaşıla bilirliği
3. Kullanılan yöntemin uygunluğu
4. Bulguların anlaşıla bilirliği
5. Elde edilen sonuçların amaç ile uyumluluğu
6. Elde edilen sonuçların bilime katkısı


Poster Ödülleri


TÜRK MOLEKÜLER TIP DERNEĞİ’NİN POSTER ÖDÜLLERİ

Bilim Kurulu oylaması sonucunda netleşecek olan Ulusal Moleküler Tıp Sempozyumu’nun derece almış poster bildirileri sahiplerine (sempozyuma katılan ve çalışma sahibi olan kişi) aşağıdaki ödüller verilecektir.

1.’lik ödülü: VI. Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi’ne Ücretsiz Kayıt ve Konaklama (Tek kişilik) hakkı kazanacaktır.

2.’lik ödülü: VI. Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi’ne Ücretsiz Kayıt (Tek kişilik) hakkı kazanacaktır.

3.’lük ödülü: Bilimsel kitap verilecektir.


Genel Bilgiler


Toplantı Tarihi: 1-3 Haziran 2016

Toplantının Dili: Toplantının resmi dili Türkçe’dir.

Kongre Merkezi: Marmara Üniversitesi, Sultanahmet Rektörlük Binası

Adres: İshakpaşa Mah. At Meydanı Sok. No:1, Sultanahmet, Fatih, İstanbul

İnternet Sitemiz: www.moltipder.org Bilimsel program, kayıt ve diğer detaylar ile ilgili en güncel bilgileri sitemizden bulabilirsiniz. Lütfen ziyaret ediniz.

Katılım Sertifikası: Toplantı katılım sertifikası 1 – 3 Haziran 2016 tarihinde Kongre Kayıt masasından dağıtılacaktır.

Kayıt ve Danışma: Kayıt masası toplantı süresince Kongre Merkezi'nde saat 09.00- 19:00 arasında açık olacaktır. Kayıt yaptırmamış katılımcılar sempozyum merkezinde bulunan kayıt masasından kayıt yaptırabileceklerdir. Kayıt işlemleri için ConPlus ile görüşülmesi gerekmektedir.

Yaka Kartı: Tüm katılımcıların kongre merkezine girişte, bilimsel oturumlar ve sosyal aktiviteler esnasında yaka kartlarını takmalarını, güvenlik açısından önemle rica ederiz.

Davet Mektubu: Toplantı katılımı için, kurumlara verilmek üzere talep edilecek toplantı davet yazısı isteyen katılımcılara gönderilecektir. Taleplerinizi moltipder@conplus.org mail adresine iletmenizi rica ederiz.

İptaller: Kayıt ücretlerinde, 22 Nisan 2016 tarihine kadar yapılan iptallerde bütün tutarlar iade edilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde sadece isim değişikliği yapılabilir. Tüm iadeler kongre bitiminden 30 gün sonra yapılacaktır.

Düzenleme: Kongre Düzenleme Kurulu; ConPlus’ı toplantı resmi firması olarak belirlemiştir. Kongre dahilinde herhangi bir talebinizde ConPlus’a başvurmanızı rica ederiz.


KayıtSEMPOZYUM KAYITÖğretim Elemanları

345 TL

Kadrosuz Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler

150 TL

Firma Temsilcisi

450 TL


Ulusal Moleküler Tıp Sempozyumu Kayıt Ücretlerine:
- 2 adet bildiri gönderimi (sunan yazar olarak)
- sempozyum kitabı CD’si
- sempozyum katlım sertifikası
- sempozyum süresince verilecek olan kahve molaları
- Açılış kokteyli
- Sempozyuma katılım dahildir (Çalıştay katılımı hariçtir).

- Fiyatlara KDV (%18) hariçtir.


KÖK HÜCRE ÇALIŞTAYI KAYIT


Kayıt Ücreti

50 TL
- Kök Hücre Çalıştayı Kayıt Ücretlerine: Çalıştay katılımı ve katlım sertifikası dahildir.
- Fiyatlara KDV (%18) hariçtir.


Kongre kayıt işlemlerinin tamamlanması için kayıt formunun doldurularak kongre hesabına yapılan ödeme dekontu ile birlikte moltipder@conplus.org adreslerine mail gönderilmesi veya 0216 541 01 08 nolu numaraya faks gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen kayıt formu ve ödeme dekontlarına istinaden en geç 5 iş günü içinde başvuru sahibine konfirmasyon maili gönderilecektir.

Konaklama ile ilgili daha detaylı bilgi için Sempozyum organizasyon sekreteryasına ulaşabilirsiniz.

ConPlus Kongre, Organizasyon ve Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Acarlar Mah. Candan Çıkmazı Sok. Umutvadi Sitesi No:5/22 Beykoz, İstanbul
Tel : +90 216 541 00 54; e-mail: moltipder@conplus.org


Kayıt formunu indirmek için tıklayınız.
Kongre Merkezi


Marmara Üniversitesi, Sultanahmet Rektörlük Binası

Adres: İshakpaşa Mah. At Meydanı Sok. No:1, Sultanahmet, Fatih, İstanbul